Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 3. evropský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude konat ve dnech 7. až 11. června 2015  v Praze. První evropský kongres se konal v Barceloně, druhý v Nice a jsme velice hrdí, že Praha byla pověřena výborem Evropské konfederace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku organizací v pořadí třetího kongresu. Náš kongres se jako  první bude konat ve spolupráci s Americkou akademií  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a zařadí se jednoznačně mezi největší světové otorinolaryngologické akce roku 2015. Tento 3. evropský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku bude pořádán společně se 77. kongresem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 62. kongresem slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 6. česko-slovenským kongresem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Velice nám záleží na tom, aby kongres byl stejně kvalitní a úspěšný jako kongresy předchozí. Myslím, že naše hlavní město k tomu má všechny  předpoklady.

Vědeckého programu se zúčastní nejlepší odborníci světové otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Věřím, že naše odborná veřejnost si nenechá ujít příležitost připojit se k tomuto setkání a poslechnout si a seznámit se s mezinárodně uznávanými  odborníky. Plánujeme bohatý vědecký program, jehož součástí bude 112 kulatých stolů, 98 pozvaných přednášek, 98 instruktážních kurzů a dále i volná ústní sdělení a postery. Nezapomněli jsme ani na preparační kurzy.

Místo konání bude  Kongresové centrum Praha, s nádherným výhledem na Prahu. Ve velkém sále bude kongres zahájen slavnostním koncertem pod taktovkou dirigenta světového jména, mistra Leoše Svárovského. Unikátní společenský program bude pokračovat na Slovanském ostrově v novorenesančním  paláci Žofín odkud je krásný  výhled na Národní divadlo, Kampu, Karlův most, Malou Stranu, areál Pražského hradu, na Petřín.  Do společenského programu jsme zařadili také výlety do okolí Prahy (hrad Karlštejn, hrad Křivoklát, zámek Konopiště a jiné).

Prosíme české a slovenské účastníky kongresu, aby se na tuto akci přihlašovali přes webové stránky kongresu www.europeanorl-hnsprague2015.com,  kde se dozví další, pro české a slovenské účastníky důležité,  podrobnosti.

Jménem organizačního výboru se na Vás na všechny těší prezident kongresu

Jan Betka