Registrace

Registrační přepážka v místě konání kongresu

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů, pozvánky na společenskou akci a potvrzení o účasti na kongresu bude probíhat u registrační přepážky,která bude v 1. patře Kongresového centra Prahy. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu. 

Neděle, 7. června 9:00–20:00
Pondělí, 8. června 7:00–18:00
Úterý, 9.června 7:00–18:00
Středa, 10. června 7:00–18:00
Čtvrtek, 11. června 7:00–14:00
 

Registrační poplatky pro ČR/SR

  Včasný
do 30. listopadu 2014
Standardní
do 31. ledna 2015
do 10. března 2015
Pozdní
do 24. května 2015
Na místě
od 25. května 2015
Účastník – Člen České nebo Slovenské ORL společnosti 6750 Kč / 250 € 6750 Kč / 250 € 16200 Kč / 600 € 16200 Kč / 600 €
Mladý lékař – člen České nebo Slovenské ORL společnosti * 2700 Kč / 100 € 2700 Kč / 100 € 8100 Kč / 300 € 8100 Kč / 300 €
 
Účastník – NEČLEN České nebo Slovenské ORL společnosti 13500 Kč / 500 € 16200 Kč / 600 € 20250 Kč / 750 € 21600 Kč / 800 €
Mladý lékař – NEČLEN České nebo Slovenské ORL společnosti * 6750 Kč / 250 € 8100 Kč / 300 € 10800 Kč / 400 € 12150 Kč / 450 €
         
Pre-Courses     700 Kč / 25 € 700 Kč / 25 € 700 Kč / 25 € 700 Kč / 25 €
Instructional Courses     150 Kč / 5 € 150 Kč / 5 € 150 Kč / 5 € 200 Kč

* Mladý lékař: do 35 let věku, potřeba se prokázet dokladem s potvrzením věku

Zvýhodněné registrační poplatky jsou určeny pouze pro členy České nebo Slovenské ORL společnosti.

Pro účastníky z ČR a SR, kteří nejsou členy společností, platí registrační poplatky jako pro zahraniční účastníky kongresu.

Pokud se chcete stát členem České nebo Slovenské ORL společnosti, přihlášku a podmínky najdete:

 • Česká ORL společnost: zde
 • Slovenská ORL společnost: zde

Poplatek účastníka / mladého lékaře do 35 let zahrnuje:

 • Vstup na všechny paralelní a plenární sekce (kromě Instructional Courses)
 • Vstup na posterovou sekci a obědová sympozia
 • Vstup na výstavu
 • Vstup na zahájení a ukončení kongresu
 • Vstup na Welcome Cocktail
 • Kávové přestávky
 • Obědové balíčky (pondělí až středa)
 • Možnost dokoupení si účasti na Pre-Courses
 • Možnost dokoupení si účasti na Instructional Courses. (Rezervace kurzů bude dostupná od konce března 2015 přes online formulář)
 • Možnost zakoupení si lístků na Gala Dinner
 • Kongresová taška s kompletními kongresovými materiály
 • Jízdenka na MHD platná po celou dobu kongresu

Jak se registrovat?

Online registrace byla uzavřena k 2. červnu 2015

Podrobný návod "Jak se registrovat" ke stažení zde

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem. 
Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu. 
Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními kongresovými materiály.

 

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (registration_orl-hns2015@guarant.cz) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

    Termín zrušení registrace   Storno poplatek
do 7. 4. 2015   bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 8. 4. 2015 do 6. 5. 2015   50% registračního poplatku
od 7. 5. 2015  100% registračního poplatku

Za každou vratku si technický sekretariát kongresu vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek. Tyto storno podmínky platí i pro společenský večer a kurzy. 

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou. Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30.11.2014, standardní registrační poplatek je třeba uhradit do 31.1.2015, pozdní registrační poplatek je pak třeba uhradit nejpozději 24.5.2015.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 25. 5. 2015. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním  autorizačního formuláře  – viz níže).

1. Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka

Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika

Název účtu: GUARANT International spol. s r. o.

Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300

Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol: 201504….(ID číslo z Potvrzení účasti)

Specifický symbol: 201504

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.
 

2. Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.