Obecné informace

3rd Congress of European ORL-HNS

77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

6. česko-slovenským kongresem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

7.-11. června 2015

Kongresové centrum Praha

třída 5. května 65

140 21 Praha 4

 

www.europeanorl-hnsprague2015.com