Kontakty

Technický sekretariát kongresu

(registrace, ubytování, sponzoring, výstava, technická organizace akce)

GUARANT International spol. s r. o.

Na Pankráci 17
140 21  Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
Obecné informace: orl-hns2015@guarant.cz
Registrace a ubytování: registration_orl-hns2015@guarant.cz

Vědecký sekretariát kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84
150 06  Praha 5
Česká republika

E-mail: scientific_orl-hns2015@guarant.czPřihlašte se do našeho mailing listu